‘Duurzame MaterialenNL’ maakt Nederland koploper van de materialentransitie

Opwarming van de aarde, vervuiling van het milieu met microplastics, en dreigende uitputting van grondstoffen: de wereld heeft dringend oplossingen nodig die CO2 terugdringen, schaarse materialen efficiënter gebruiken en van afval weer grondstoffen maken, zodat Nederland en Europa minder afhankelijk worden van geïmporteerde grondstoffen. Zoals verwoord in Europees en Nationaal beleid zijn functionele, duurzame en circulaire materiaalinnovaties essentieel om de ingrijpende technologische transities die nodig zijn om een duurzame samenleving te realiseren. De overgang naar economisch rendabele productie en gebruik van duurzame en 100% circulaire materialen met nieuwe functionaliteiten heten de materialentransitie. Door nú in te zetten op deze materialentransitie grijpt Nederland een enorme economische kans: de ontwikkeling van nieuwe industrie rondom de volgende generaties zonnecellen en batterijen, nieuwe recyclingtechnologie voor plastics, en verduurzaming van bestaande belangrijke materialensectoren zoals staal, asfalt en composieten. De inzet van duurzame en circulaire materialen zal ook leiden tot een forse reductie van de verborgen kosten voor milieu en gezondheid. Er is geen tijd te verliezen en we moeten nu in actie komen!

Lees hier het volledige bericht over ‘Duurzame MaterialenNL’:

‘Duurzame MaterialenNL’ maakt Nederland koploper van de materialentransitie
‘Duurzame MaterialenNL’ enables the Netherlands to become a leader in the materials transition

Bekijk hier de introductiefilm van het voorstel Duurzame MaterialenNL, waarin de initiatiefnemers het programma introduceren en toelichten. Duurzame MaterialenNL wordt ondersteund door een consortium van meer dan 300 samenwerkende partijen bestaande uit universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen, midden- en kleinbedrijf, multinationals, start-ups en maatschappelijke organisaties.