Het kabinet trekt € 4 miljard uit voor in totaal 18 Nationaal Groeifondsprojecten uit de meest recente ronde, die moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Dat maakte minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend.Het Nationaal Groeifonds financiert hiermee onder meer de ontwikkeling van innovatieve, circulaire zonnepanelen, een snellere elektrificatie van de logistiek en het digitaliseren van zorgopleidingen.

Naast het eerder toegekende Circular Plastics programma zijn nu ook drie andere MaterialenNL voorstellen toegekend op de gebieden staal, zonnecellen en batterijen.

Material Independence & Circular Batteries

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor (groene) energie, zowel voor netstabilisatie als voor elektrificatie van de mobiliteitssector. Dit programma streeft ernaar dat Nederland een positie krijgt in belangrijke gebieden van de batterijwaardeketen, om zo de afhankelijkheid van internationale leveranciers van kritieke materialen en batterijcomponenten te verminderen. Voor dit project is 118 miljoen euro voorwaardelijk toegekend en 178 miljoen euro gereserveerd met een projectduur van 8 jaar (2024 – 2031).

Battery Competence Cluster – NL leidt het project in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het consortium bestaat uit een brede groep van grootbedrijven, mkb’ers, start-ups, scale-ups, kennis- en onderwijsinstellingen.

Naar project

Circulaire geïntegreerde hoog-rendements zonnepanelen | SolarNL

Energie uit zonlicht (zon-pv) gaat een grote rol spelen in de energietransitie; wereldwijd staat zon-pv op het punt te groeien naar de ‘terawatt’-schaal. In Nederland gaat de opwekkingscapaciteit van zon-pv groeien van 18 GWp in 2022 naar 100-250 GWp in 2050. Dit project creëert en industrialiseert een innovatie-ecosysteem voor lokale ontwikkeling van nieuwe duurzame zon-pv-technologieën, gericht op toekomstig verdienvermogen voor de komende decennia. Er is 135 miljoen euro definitief en 277 miljoen euro voorwaardelijk toegekend voor dit project met een projectduur van 8 jaar (2024 – 2031).

Het projectvoorstel is ingediend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). SolarNL wordt uitgevoerd door een consortium van negen Nederlandse zon-pv-bedrijven, zes universiteiten, NWO-Instituut AMOLF, TNO en vier hogescholen.

Naar project

Groeien met Groen Staal

Het project Groeien met Groen Staal wil de transformatie naar een duurzame staalsector met vijf jaar versnellen en daarmee een sterke internationale concurrentiepositie opbouwen. Het project streeft ernaar dit te bereiken door circulaire ketens te implementeren en emissies te verminderen. Het project heeft als doel de CO2-uitstoot met 30 procent en andere schadelijke emissies met 50 procent te verminderen.

Het consortium achter het project, geleid door het Materials innovation institute (M2i), bestaat uit diverse onderzoeksinstellingen en belangrijke spelers in de staalsector zoals Tata Steel Nederland, Philips, VDL en meerdere maakbedrijven uit het mkb. Er is 124 miljoen definitief toegekend met een projectduur van 8 jaar (2024 – 2031).