Documenten

Dutch Materials Agenda – Accelerating Materials Technologies

Materiaalinnovaties geven richting aan missiegedreven innovatiebeleid en nieuwe verdienmodellen

Potential of breakthrough materials innovations in the Netherlands – Roland Berger (2020)

Nationale Agenda Materialen – Accelerating Materials Technologies

101 Advies elektrochemische conversie materialen 2017

200 Discussienota naar een duurzaam Europa in 2030 januari 2019

201 Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie januari 2018 bijlagen

202 Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie januari 2018

203 EMIRI Technology Roadmap – September 2019

204 EuMat Strategic research agenda 2017

205 Alliance for Materials Position Paper 22 oktober 2019

500 Programma Nederland Circulair in 2050 2016

501 Roadmaps Topsector Chemie 2016-2019

502 Sectorbeeld Beta Wetenschappen 2018

503 Sectorbeeld voor de Technische Wetenschappen 2018

504 Transitie-agenda Biomassa en voedsel 2018

505 Transitie-agenda Bouw 2018

506 Transitie-agenda Consumptiegoederen 2018

507 Transitie-agenda Kunststoffen 2018

508 Transitie-agenda Maakindustrie 2018

1000 KIA Circulaire Economie oktober 2019

1001 KIA Energietransitie en Duurzaamheid oktober 2019 Algemeen

1002 KIA Energietransitie en Duurzaamheid oktober 2019 Missies

1003 KIA Health and Care oktober 2019

1004 KIA Landbouw Water Voedsel oktober 2019

1005 KIA Maatschappelijk Verdienvermogen oktober 2019

1006 KIA Veiligheid oktober 2019

1007 KIA-ST Bijlage A – Kennis- en innovatievragen oktober 2019

1008 KIA-ST Bijlage B – MJP’s overzicht oktober 2019

1010 KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen oktober 2019

1103 04 MJP High tech to feed the world

1104 05 MJP Directe conversie zonne-energie voor een circulaire economie

1106 07 MJP Nationale Agenda Quantumtechnologie

1107 09 MJP Nano-contamination control

1109 13 MJP Smart personalized food and medicine

1112 17 MJP Biomedical Engineering

1113 18 MJP Flexible Electronics

1115 21 MJP Photonics for Society

1117 23 MJP Light and Intelligent Lighting

1119 25 MJP Halfgeleider Fabricage Apparatuur

1120 26 MJP ESI Systeemarchitectuur

1122 30 MJP Industry 4.0 for the Built Environment

1123 32 MJP ST Materials Innovations BMC

1124 33 MJP Chemische recycling en circulaire plastics

1126 38 MJP Batteries of the Future

1127 41 MJP Duurzame Luchtvaart

1128 42 MJP Maritieme Sleuteltechnologien

1129 44 MJP Nationaal AI Onderzoekscentrum

1130 45 MJP Nederland Werkt in Slimme Ketens aan AI

1131 48 MJP AI enabled Electronic Components & Systems addressing societal solutions

1132 49 MJP Ruimtevaart – Gebruik van de Ruimte

1135 56 MJP ECCM & Industriele Electrificatie V28 mei

1137 59 MJP Climate Proof Chemistry – Brightsite

1138 70 MJP Katalyse en procestechnologie

1139 71 MJP Meet en Detectietechnologie (M&D)

1140 72 MJP Evidence Based Sensing (EBS)

1141 73 MJP Soft Advanced Materials (SAM)

1142 82 MJP Materialen – made in Holland

1143 84 MJP Dutch contribution to International Big Science Facilities

1144 86 MJP Life Sciences Technologies – BRIDGE

1145 87 MJP Vitality Lifestyle and Ageing-in-place for people

1147 89 MJP Technology for green smart and safe mobility

1148 90 MJP ARCNL Sleuteltechnologieen

1149 92 MJP Medische Isotopen

1150 93 MJP Photovoltaic Technology Solliance.pdf

1300 Effecten van het rijksbrede programma CE op de emissie van broeikasgassen 2018