Home

‘Duurzame MaterialenNL’ maakt Nederland koploper van de materialentransitie

Opwarming van de aarde, vervuiling van het milieu met microplastics, en dreigende uitputting van grondstoffen: de wereld heeft dringend oplossingen nodig die CO2 terugdringen, schaarse materialen efficiënter gebruiken en van afval weer grondstoffen maken, zodat Nederland en Europa minder afhankelijk worden van geïmporteerde grondstoffen. Zoals verwoord in Europees en Nationaal beleid zijn functionele, duurzame en circulaire materiaalinnovaties essentieel om de ingrijpende technologische transities die nodig zijn om een duurzame samenleving te realiseren. De overgang naar economisch rendabele productie en gebruik van duurzame en 100% circulaire materialen met nieuwe functionaliteiten heten de materialentransitie. Door nú in te zetten op deze materialentransitie grijpt Nederland een enorme economische kans: de ontwikkeling van nieuwe industrie rondom de volgende generaties zonnecellen en batterijen, nieuwe recyclingtechnologie voor plastics, en verduurzaming van bestaande belangrijke materialensectoren zoals staal, asfalt en composieten. De inzet van duurzame en circulaire materialen zal ook leiden tot een forse reductie van de verborgen kosten voor milieu en gezondheid. Er is geen tijd te verliezen en we moeten nu in actie komen!

Lees hier het volledige bericht over ‘Duurzame MaterialenNL’:

‘Duurzame MaterialenNL’ maakt Nederland koploper van de materialentransitie
‘Duurzame MaterialenNL’ enables the Netherlands to become a leader in the materials transition

Materiaalinnovaties geven richting aan missiegedreven innovatiebeleid en nieuwe verdienmodellen

Op 9 december jl. heeft Staatssecretaris Mona Keijzer uit handen van Albert Polman, lid van het MaterialenNL platform, de Nationale Agenda Materialen in ontvangst genomen. Onderstaand het volledige nieuwsbericht. Tevens de link naar de Nationale Agenda Materialen en het economische impact rapport opgesteld door Roland Berger.

Link naar volledig nieuwsbericht
Link naar de Nationale Agenda Materialen – Accelerating Materials Technologies (bladerbare pdf)
Nationale Agenda Materialen – Accelerating Materials Technologies (reguliere pdf)
Dutch Materials Agenda – Accelerating Materials Technologies (English version)
Potential of breakthrough materials innovations in the Netherlands – Roland Berger (2020)

Van links naar rechts: Mona Keijzer, Arno van Mourik, Paulien Herder, Albert Polman, Emmo Meijer
Beeld: Rijksoverheid

 

Foto header website:
Agustin Iniguez-Rabago, Soft Robotic Matter Group (Bas Overvelde, NWO-Institute AMOLF)

Powered by topsectors Chemistry, Energy and High Tech Systems and Materials

Menu